Kansspelbelasting

Belastingen worden geheven op nagenoeg alle vormen van inkomsten waar we als mensen over kunnen beschikken. In het verleden werd voor de overheden van de verschillende landen (waaronder ook Nederland) al snel duidelijk dat er ook op de gokinkomsten wel eens belastingen konden worden geheven. De zogenaamde kansspel belasting was vanaf dat ogenblik geboren. In 2021 en in 2022 bedraagt het percentage dat aan belasting is verschuldigd bij kansspelen 29%. (tegenover 30,1% in 2020). Voor degenen onder ons die regelmatig gokken via de Toto of bijvoorbeeld Holland Casino, kan het zeker belangrijk zijn om je even te verdiepen in de kansspelbelasting.

Speel je online bij een casino of bookmaker? Mogelijk verrekent het casino/wedkantoor de kansspelbelasting zelf, en is het bedrag van je winst daarna vrij van kansspelbelasting. Controleer dit vooraf bij de casinosite/online bookmaker waar je speelt.

Kansspel Belasting - veelgestelde vragen

 • Wat is de wettelijke kansspel belasting?

  Hoeveel kansspelbelasting moet men betalen? In 2021 en in 2022 is de af te dragen kansspelbelasting 29%. Dat percentage geldt voor een gewonnen geldbedrag maar ook voor gewonnen goederen. Win je dus een auto of een boot met een cataloguswaarde van 300.000 euro,  dan moet 90.300 euro afdragen worden aan de Belastingdienst.

 • Hoeveel geld mag je belastingvrij winnen?

  Kansspelbelasting wortd in rekening gebracht bij een winst van €454,99 of meer. Met andere woorden: bedragen tot €454,99 zijn belastingvrij. Is het gewonnen bedrag hoger dan €454,99, dan moet men ook over de eerste €454,99 belasting betalen. Dus over het totaal gewonnen bedrag. Speel je bij een online casino of wedkantoor? Dan kan het zijn dat het bedrag dat je wint belastingvrij is – het casino neemt mogelijk de kansspelbelasting voor haar rekening. Check dit vooraf!

 • Is het bedrag dat ik heb ingezet aftrekbaar van de kansspelbelasting?

  Nee. Bij de kansspelbelasting die de belastingdienst berekent, wordt geen rekening gehouden met hoeveel u hebt ingezet. Dat betekent concreet dat de mogelijkheid bestaat dat het bedrag dat u aan kansspel belasting moet betalen, hoger kan zijn dan uw winst.

 • Ik organiseer een prijsvraag. Is er kansspel belasting verschuldigt?

  Ook prijsvragen worden door de belastingdienst als kansspelen beschouwt. Over gewonnen prijzen is kansspelbealsting verschuldigt. Gaat het om een besloten groep? Dan hoeft er géén aangifte gedaan te worden. Denk daarbij aan een WK- of EK-pool voor collega’s of vrienden.

Wat is de kansspelbelasting precies?


Laat ons in eerste instantie even kijken naar wat de kansspelbelasting nu precies is. Het betreft hier namelijk een belasting die wordt geheven uit de winst die wordt gehaald uit kansspelen. Hiermee hebben we meteen een belangrijk aandachtspunt aangehaald. De belasting wordt dus niet geheven op alle bedragen die je weet te verkrijgen door te gokken, maar wel op de winst die wordt gerealiseerd. Daarnaast is het zo dat deze belasting uitsluitend kan worden geheven op winsten die afkomstig zijn uit spelen waar de speler geen invloed op kan uitoefenen. De winsten die je kan behalen door bijvoorbeeld deel te nemen aan een quiz zijn dan ook niet belastbaar.


De kansspelbelasting is eigenlijk een vertakking van de Wet op Kansspelbelasting en het hoofdstuk dat luistert naar de naam ‘Vlla’ van de BES Belastingwet. Spelers dienen dan ook een bepaalde belasting te betalen op het verschil dat zich heeft voorgedaan tussen de geplaatste inzet en de prijs. Deze belasting wordt niet alleen geheven in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Caribisch-Nederland. De wet op de Kansspelbelasting dateert eigenlijk reeds van het jaar 1961. Dit gezegd hebbende kan er worden vastgesteld dat de hoogte van de belasting door de jaren heen aanzienlijk is gestegen. In het jaar 2005 was er bijvoorbeeld nog sprake van een belasting van 25 procent. Door de jaren heen steeg de belasting tot 29 procent en zelfs tijdelijk naar 30,1 procent.

Wanneer moet de kansspelbelasting worden betaald?


De kansspelbelasting wordt niet geheven vanaf de eerste euro, in tegendeel. De speler betaalt dan ook slechts kansspelbelasting op het ogenblik dat er voor minstens 449 euro werd gewonnen. Bedragen die lager zijn dan 449 euro zijn onbelast. Let wel, win je bijvoorbeeld 1000 euro? Dan zal je over het volledige bedrag (en dus ook over de eerste 449 euro) belastingen moeten betalen. Let op, het gaat hierbij ook niet uitsluitend om prijzen die over een financieel karakter beschikken. Ook prijzen die worden uitgekeerd in natura zoals bijvoorbeeld een auto vertegenwoordigen een waarde die significant hoger is dan 449 euro. Ook daarvoor geldt dat er aldus kansspelbelasting zal moeten worden betaald.

Hoe wordt de kansspelbelasting betaald?


Er bestaan nog heel wat misverstanden over de kansspelbelasting. Eén van de vaakst gehoorde misverstanden heeft betrekking tot het feit dat de belasting rechtstreeks aan de fiscus moet worden betaald door de speler. Dat is niet juist. Een deel van de belasting wordt namelijk in de praktijk integraal afgehouden van het prijzengeld. Dit gebeurt uiteraard altijd door de organisator. Het is zijn bevoegdheid om dit bedrag vervolgens uit te betalen aan de fiscus. Deze manier van werken werd geïntroduceerd in april van het jaar 1981. De reden voor deze beslissing? Dat heel wat winnaars uiteindelijk niet bleken te voldoen aan de verplichtingen die werden opgelegd door de kansspelbelasting. De speler hoeft tot op moment van schrijven in ieder geval zelf geen aangifte meer te doen zolang de organisator van het kansspel in kwestie in de Europese Unie is gevestigd.

Wat met de kansspelbelasting bij online gokken?


Wie online gaat gokken (dat zal volgens de berichtgeving pas in oktober 2021 mogelijk zijn) zal eveneens geconfronteerd worden met de kansspelbelasting. In dat geval gelden echter afwijkende voorwaarden. Bij online gokken kan je er dan ook (op dit moment nog) niet zomaar vanuit gaan dat het online casino zelf reeds de verschuldigde belastingen heeft ingehouden en betaald aan de fiscus. In principe is dit op moment van schrijven zelfs helemaal nooit het geval. De online casino’s dragen dan ook uitsluitend het gedeelte af aan belastingen over de winst die ze zelf hebben gerealiseerd. Dit zorgt er concreet voor dat je als speler bij een online casino wel degelijk genoodzaakt bent om bij een relatief hoge winst zelf melding te doen bij de Belastingdienst. De belasting zal op dat ogenblik alsnog door jou in Nederland moeten worden voldaan. Het is altijd belangrijk om dit goed in het oog te houden. Het niet of niet correct aangeven van verworven winsten kan namelijk resulteren in een aanzienlijke boete.