CRUKS – Tijdelijk niet gokken


CRUKS staat voor Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Het systeem is een initiatief van de Kansspelautoriteit (KSA) als onderdeel van de Wet op de Online Kansspelen (WKOA) die in 2021 in Nederland is ingegaan. Deze wet maakt het mogelijk voor online aanbieders van gokspellen om een vergunning aan te vragen om deze diensten in Nederland te mogen aanbieden. Ook werd het voor spelers van gokspellen mogelijk om dit voortaan legaal te doen, met dien ten verstande dat men bij een online casino of wedkantoor speelt dat in het bezit is van een officiële licentie, afgegeven door de KSA.

Gokverslaving voorkomen

CRUKS werd als onderdeel van de WKOA geïntroduceerd en heeft als doel bij te dragen aan het voorkomen van gokverslaving bij spelers. In de praktijk betekent het dat men een periode lang niet meer kan spelen bij een casino, meedoen met (sport)weddenschappen of op een andere manier kan gokken. Een speler kan zich inschrijven bij het CRUKS om zich uit te sluiten van kansspelen, voor een door hem of haarzelf nader te bepalen periode. Deze periode bedraagt minimaal 6 maanden en maximaal 99 jaar.

Tijdelijk of permanent?

In de praktijk betekent dat, dat het mogelijk is nagenoeg permanent te kiezen voor uitsluiting. Inschrijving in CRUKS geldt voor zowel voor online als voor fysieke speelhallen en casino’s. Elk casino of gokbedrijf in Nederland is verplicht sinds de WKOA aangesloten op CRUKS en moet vanuit deze verplichting haar spelers controleren. Een speler die in CRUKS staat ingeschreven wordt uitgesloten door het gokbedrijf van spelen zolang de inschrijving duurt.

Vrijwillige Inschrijving

Inschrijving in CRUKS moet in beginsel door de speler zelf gebeuren, eventueel met hulp van een derde. Dit kan door via DigiD online de inschrijving te verzorgen, of via de post een aanmelding te versturen. Na de initiële inschrijving kun je op deze zelfde 2 manieren kiezen voor verlengining van de “speelpauze”. Tot dusver is tussentijds opheffen van de uitsluiting niet mogelijk.

Einde van de Speelpauze

De “Pauze” stopt automatisch na de aangegeven periode. Dat vereist dus geen uitschrijving of afmelding. Men krijgt ook geen bericht hiervan. Het CRUKS verwijdert alle gegevens van een speler die heeft ingeschreven gestaan automatisch na het aflopen van de uitsluitingsperiode. Wanneer men deze periode niet verlengt, is opnieuw aanmelden daarna nodig.

Gedwongen inschrijving

Er kan zich een situatie voordoen dat een speler zich niet zelf inschrijft, maar door een derde partij wordt ingeschreven. Deze situatie kan zich voordoen wanneer een casino, speelhal of gokbedrijf, of een vriend of familielid van een speler, melding maakt van een mogelijk geval van gokverslaving of problematisch gokken. Na onderzoek en goedkeuring van het verzoek kan de Kansspelautoriteit deze persoon dan verplicht 6 maanden in het CRUKS inschrijven.

Het CRUKS-register in het kort

 • Wat is het CRUKS-register?

  Het CRUKS-register, ook wel bekend als “Centraal Register Uitsluiting Kansspelen,” is een systeem dat in Nederland is opgezet om gokverslaving te voorkomen en te beperken. Het is een maatregel in het kader van de Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa) om verantwoord gokken te bevorderen.

 • Hoe werkt het CRUKS-register?

  Het CRUKS-register beheert een lijst van personen die vrijwillig of verplicht zijn uitgesloten van deelname aan kansspelen in Nederland. Spelers kunnen zichzelf vrijwillig uitsluiten, of in sommige gevallen kan een persoon verplicht worden uitgesloten op basis van bijvoorbeeld problematisch gokgedrag.

 • Wie kan zich inschrijven in het CRUKS-register?

  Personen die zichzelf willen uitsluiten van deelname aan kansspelen kunnen zich registreren in het CRUKS-register. Ook kunnen kansspelaanbieders, zoals casino’s en online gokplatforms, verplicht worden om spelers uit te sluiten als zij problematisch gedrag vertonen.

 • Wat zijn de gevolgen van registratie in het CRUKS-register?

  Als iemand geregistreerd staat in het CRUKS-register, betekent dit dat zij niet kunnen deelnemen aan kansspelen bij deelnemende kansspelaanbieders in Nederland. Dit geldt voor zowel fysieke casino’s als online gokwebsites.

 • Hoe lang blijft iemand geregistreerd in het CRUKS-register?

  De duur van de registratie in het CRUKS-register kan variëren, afhankelijk van de reden van registratie. Over het algemeen gelden er minimumtermijnen voor registratie, maar in sommige gevallen kan registratie langer duren.